Biz haqimizda

“Электрон соғлиқни сақлаш” ахборот тизимлари ягона комплексини жорий этиш ва кузатиб бориш, шунингдек, уларнинг бошқа давлат органлари ахборот тизимлари билан интеграциясини таъминлаш;
Тиббиёт соҳасини рақамлаштириш кўламини кенгайтириш мақсадида жорий этилаётган ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни ўзида қамраб олувчи соғлиқни сақлашнинг ахборот тизими ягона платформаси (кейинги ўринларда – Ягона платформа)ни жорий этиш;
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг корпоратив тармоғини жорий этиш ва техник қўллаб-қувватлаш;
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг барча ресурслари ахборот хавфсизлигини таъминлаш;
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ахборот тизимларини бошқа давлат органлари тизимлари билан интеграция қилиш;
“Elektron sog’liqni saqlash” uchun normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;

``IT-MED`` DM O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telemeditsina va masofaviy ta'limni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha mas'ul muassasasidir.

Axborot tizimlari, resurslari va sog’liqni saqlash bo’yicha milliy ma’lumotlar bazalarini yaratish, rivojlantirish va qo’llab-quvvatlash;
Қўйилган вазифаларни рўёбга чиқариш мақсадида инвесторлар, бизнес ҳамкорлар ва аутсорсинг хизматларини жалб қилиш;
Tibbiy tashkilotlar, axborot byulletenlari va qo’llanmalar yaratish va ularga yordam beradigan mahsulotlar;
Cоғлиқни сақлаш тизими ва ташкилотларидаги жараёнларни оптималлаштириш, рационаллаштириш, стандартлаштириш ва автоматлаштириш;
Saglikni hasmash tizimida biznes jarin va gullab-yashnagan va umume’tirof etilgan millatning it-injiniringi bularni qo’lladi;
Тиббиёт ва фармацевтика соҳасида ахборот технологияси ва коммуникациялари сиёсати ва стандартларини жорий этиш;
Соғлиқни сақлаш вазирлиги ходимларини ахборот тизимлари, ресурслар ва маълумотлар базаларидан фойдаланиш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича малакаларини ошириш;
Cоғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш учун амалга ошириладиган ҳамда халқаро молия ташкилотлари ҳисобига молиялаштириладиган лойиҳаларнинг техник-иқтисодий параметрлари, концепциялари ҳамда бошқа лойиҳа ва лойиҳаолди ҳужжатларини ишлаб чиқиш;